Taxatie

Er zijn verschillende redenen waarom een taxatie nodig of vereist is.

Het verkrijgen van een hypotheek is wellicht de meest bekende reden.
In alle gevallen is er dan een gevalideerd taxatierapport nodig.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde taxateurs, voor zowel woningen als bedrijfsonroerend goed.

Hierdoor zijn wij altijd in staat u het gewenste taxatierapport te laten krijgen.

Heeft u vragen bel gerust of stuur een e-mail.